XÒNG PHẲNG Thẳng và nóng tính, giữ chữ tín. ∞=========∞ Khôn ngoan cũng không lại với trời, tất cả bọn tiểu nhân sẽ phải trả giá đắt, và nghiệp chướng thôi hahahaha.
Danh sách bản tin
Chưa có tin nào