Bảng giá dịch vụ

Dịch vụ Giá dịch vụ  
Bản tin VIP: Tin tài trợ / Shop tài trợ 
Bản tin VIP là bản tin có vị trí hiển thị ưu tiên trước các bản tin bình thường.
Quý Khách đăng ký dịch vụ Bản tin VIP sẽ được tặng miễn phí gói dịch vụ Thành viên vàng trong thời gian sử dụng dịch vụ.
500.000 đồng / 1 bản tin VIP / 1 tháng
Banner
Kích thước của banner là rộng tối đa 180 pixel và cao tối đa 170 pixel
500.000 đồng / 1 tháng
Thành viên vàng
99.000 đồng  / 1 tháng

230.000 đồng / 3 tháng

390.000 đồng / 6 tháng
Thành viên bình thường 
Miễn phí hoàn toàn
Bản tin bình thường
Miễn phí hoàn toàn, kể cả miễn phí hoa hồng sau khi bán hàng
Ghi chú:
Quý Khách đăng ký dịch vụ Bản tin VIP sẽ được tặng miễn phí gói dịch vụ Thành viên vàng trong thời gian sử dụng dịch vụ.
Các thông báo khác:
Không mua bán ngà voi, móng cọp, móng gấu, sừng tê giác, đồi mồi, rượu, vũ khí, thuốc lá, ... (12231)
  (18:37 03/05/22)
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN (98584)
  (07:45 07/04/18)
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA SÀN GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ PHOMUABAN.VN (109257)
  (15:12 05/03/18)
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP (52236)
  (02:06 11/12/17)
Hướng dẫn cách gõ tiếng Việt  (98186)
  (01:50 11/08/09)